Login เข้าระบบ
Account
Password
Campus

!!! ประกาศ !!!
ย้ายเว็บลงทะเบียน!!!... นิสิตที่เคยลงทะเบียนที่เว็บไซด์นี้ หากต้องการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ ให้ไปที่ ระบบสารสนเทศนิสิต (https://std.regis.ku.ac.th)
ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ ภาคฤดูร้อน 2558 เป็นต้นไป-:-:-:-:- หากท่านเคยให้รหัสบัญชี และรหัสผ่านระบบเครือข่ายนนทรีแก่บุคคลอื่น -:-:-:-:-
แนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน
---------------------------------------------------------
ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบเครือข่ายนนทรี คลิกที่นี่

กำหนดการลงทะเบียนผ่านเว็บ ปีการศึกษา 61 ภาคปลาย


นิสิตที่มีปัญหาการลงทะเบียนอื่นๆ กรุณาติดต่อ กองบริการการศึกษา กพส. หมายเลขโทรศัพท์ 034-281095-6 (ในเวลาราชการ)


Current Server Time
Current Client Time
เวลาลงทะเบียนของนิสิต เทียบกับเวลาปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์ (Current Server Time)
คำถาม-คำตอบ: เว็บไม่แสดงเวลาให้เห็น
หมายเหตุ
- สำหรับนิสิตเหมาจ่ายพิมพ์ใบแจ้งหนี้[KU9] ปีการศึกษา 61 ภาคปลาย
- นิสิตที่ชำระเงินผ่านธนาคาร ก่อนวันลงทะเบียนอย่างน้อย 2 วัน จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ตามวัน-เวลา ที่กำหนด